in oseb s posebnimi potrebami je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992 v resoluciji 47/3.

Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen konvencije pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«.

Mnogi invalidi nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo, in so velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti.

Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poudarja, da je slabši položaj invalidov posledica pomanjkanja možnosti in ovire, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju. Opozarja na neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nagovarja in opozarja, naj se dosledno izvajajo načela enakih možnosti in enako obravnavo. Poziva nas, da preprečujemo diskriminacijo, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih.
Na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu so otroci zapeli, zaigrali in posneli video Sonce za vse ter z njim letos  zmagali na Mednarodnem tekmovanju videov S-factor, kar jim je uspelo tudi pred dvemi leti z videom Bodi drugačen. Obe pesmi je spesnil in uglasbil ter za oba videa izdelal scenarij njihov učitelj, mentor in spirtus agens dr. Vojko Veršnik.

Arhiv novičk Na današnji dan…

(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)