Na šoli je bil ustanovljen šolski sklad. Z njim upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli.

Namen in dejavnost sklada:

 • Pomoč učencem iz socialno-ekonomsko ogroženih družin (udeležba v zimski šoli v naravi, taborih, dnevih dejavnosti, nakup šolskih potrebščin).
 • Financiranje dejavnosti oddelka, skupine učencev ali za posameznega učenca, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
 • Nakup nadstandardne opreme.
 • Zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev.

Način zbiranja sredstev:

 • Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih ter tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
 • Prostovoljne prispevke starši lahko nakažejo preko položnice.
 • Prireditve Pozdrav pomladi in Jarški tek.
 • Zbiralne akcije papirja.
 • Prodajne razstave.
 • Sponzorji.
 • Drugo.
(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)