ŠOLSKA MALICA 

Razrednik:

 1. Na razrednih urah redno določa in vpiše reditelje.
 2. Po potrebi podaljša zadolžitve tistim, ki svojega dela v enem tednu niso dobro opravili.

 Učitelj, ki nadzira malicanje učencev poskrbi:

 1. da si dežurni učenci prvi umijejo roke, šele nato odidejo po malico – medtem si vsi ostali učenci umijejo roke
 2. za ustrezno razdeljevanje hrane
 3. za kulturno prehranjevanje
 4. da učenci ne zapuščajo učilnice predčasno in z malico v rokah
 5. za čisto učilnico

 Reditelji:

 1. spraznijo svojo klop in umijejo roke
 2. prinesejo malico
 3. razdelijo malico: najprej prtičke, vsakemu učencu ponudijo malico in vsak vzame svojo
 4. malice ne ponudijo tistim, ki ne sedijo na svojih mestih
 5. po malici nadzirajo ločevanje, zlaganje, pospravljanje…
 6. zadnji zapustijo učilnico

 Učenci:

 1. spraznijo klop in umijejo roke
 2. pri jemanju pazijo, da se dotikajo le svoje malice
 3. kulturno pomalicajo
 4. embalažo ustrezno vrnejo (ločevanje odpadkov)
 5. vsak učenec sam pospravi za sabo

 Ločevanje odpadkov:

 1. tetrapake in plastične lončke spraznimo, zložimo, vrnemo v škatlo, ki jo reditelj odvrže v ustrezen zabojnik
 2. uporabljene prtičke, ovitke, pokrovčke, plastičen pribor,… odvržemo v koš v učilnici
 3. ostanke hrane vrnemo v košaro, ločeno od neuporabljene hrane

RED V JEDILNICI

 1. Vstop v jedilnico je dovoljen le v copatih.
 2. Šolske torbe, čevlje in oblačila učenci pustijo v svojih omaricah.
 3. V času kosila so lahko v jedilnici le tisti učenci, ki so naročeni na kosilo.
 4. Na kosilo pridejo po končanem pouku, vendar ne po 13.45 uri.
 5. Postavijo se v kolono, se ne vrivajo ali prerivajo.
 6. Kulturno pokosijo in pri tem niso preglasni.
 7. Spoštljivo se obnašajo do učencev in delavcev šole.
 8. Po kosilu pospravijo ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v ta namen pripravljene posode (posodo odložijo – ne mečejo).
 9. Takoj po kosilu zapustijo jedilnico.
 10. Učenci, ki niso prijavljeni na kosilo, ne smejo jemati hrane in pijače učencem, ki imajo kosilo.
 11. V primeru ne upoštevanja pravil se učencem prehrana ukine.
(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)