obeležujemo vsakega 10. decembra. Generalna skupščina Združenih narodov, ki jo je takrat sestavljalo 58 držav članic, je na ta dan v Parizu leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic z resolucijo št. 217 A (III). Za sprejetje resolucije je glasovalo 48 članic, 8 članic se je vzdržalo (tudi takratna naša skupna država Jugoslavija), dve državi pa nista glasovali.

Dve leti kasneje je Generalna skupščina OZN pozvala vse države in zainteresirane mednarodne organizacije, da se Dan človekovih pravic praznuje prav na ta dan. Generalna skupščina je razglasila to splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo. Deklaracija je zapisana v 30 členih.

V okviru Sveta Evrope je bila sestavljena Konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, mednarodna pogodba bolj znana kot Evropska konvencija o človekovih pravicah, podpisana 4. novembra 1950 v Rimu. V veljavo je stopila 3. septembra 1953. Konvencija je uveljavila določene pravice, navedene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Združenih narodov. V sklopu konvencije je bil ustanovljen sodni organ s pooblastili za sankcioniranje držav, ki ne upoštevajo njenih določb. Slovenija je Evropsko konvencijo o človkekovih pravicah podpisala 4. maja 1994 in jo ratificirala 28. junija 1994.

Arhiv novičk Na današnji dan…

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)