in biotske raznolikosti nas vsakega 21. marca opomne, da so gozdovi domovanja 80 odstotkom vsem kopenskim živalskim in rastlinskim vrstam; poldruga milijarda ljudi, vključno z več kot dva tisoč ovtohtonimi prebivalci, je od gozdov neposredno odvisna, gozdovi jim nudijo vsa sredstva za preživetje: hrano, zavetje, gorivo in zdravila.

Gozd je sklenjen sestoj visokoraslega drevja in podrasti, ki različno na gosto, vendar sklenjeno porašča pokrajino. Bogastvo gozda je življenje, ki ga gozd ustvarja. Tvorijo ga mikroorganizmi v prsti, ki pripomorejo h kroženju snovi, gljive, zeli, drevesa. Gozd je dom mnogim drobnim in večjim živalim, pticam v drevesnih krošnjah in divjadi. Gozdovi pokrivajo eno tretjino Zemljine kopenske površine in opravljajo življenjsko pomemnbo funkcijo za ves svet: zadržuje vodo, slabi moč vetra, preprečuje erozijo, vgrajuje ogljik, zboljšuje kakovost zraka in uravnava klimatske ekstreme. V Sloveniji gozd pokriva skoraj 60% površine, s čimer spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Najbolj gozdnata država na svetu je Surinam v Južni Ameriki, tam gozd prekriva okoli 90 odstotkov površine.

Žal je sečnja gozdov zelo intenzivna in če se bo tako nadaljevalo, bodo deževni gozdovi izginili z obličja Zemlje prej kot v stotih letih. Za posledico bodo uničeni mnogi habitati, drastično bo zmanjšana biotska raznovrstnost; ocenjuje se, da bo vsako leto v deževnih gozdovih izumrlo okoli šest tisoč vrst živih bitij. Neizprosno krčenje gozdov narekuje intenzivno poljedeljstvo, zlasti za pridelovanje soje, plamovih dreves, kakavovcev in za ustvarjanje prostora za ogromozanske farme govedoreje ter novih naselij. Ogromno dreves se kljub elektronizaciji poseka za izdelavo papirja. V Sloveniji je poraba papirja na osebo od leta 2013 narastla za več kot 60%, danes v Sloveniji porabimo letno skoraj četrt tone papirja na prebivalca, kar krepko presega svetovno in Evropsko povprečje. Res je, da recikliramo 80% papirja, vendar je reciklirnih krogov le 5 do 7, za pridelavo papirja je še vedno potreben les.

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca leta 2012 razglasila za mednarodni dan gozdov. Praznujemo ga tudi UNESCO šole. Letošnja tema mednarodnega dneva gozdov in biotske raznovrstnosti je »Predragoceni, da bi jih izgubili«.

Arhiv novičk Na današnji dan…

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)