Na svetu živi okrog 750 milijonov nepismenih ljudi, ki so starejših od 15 let. Od teh je pol milijarde ženske. Nepismenih je zelo veliko otrok, ker ne hodijo v šole, saj morajo za preživetje svojih družin opavljati celodnevna in slabo plačana dela. Zaradi nepismenosti in neizobraženosti so tudi kasneje prikrajšani za izhod iz revščine.

Pred uvedbo Splošne šolske naredbe leta 1774, ko je šolanje postalo obvezno, je bilo na slovenskem pismenih približno le 13% ljudi. Šolsko splošno naredbo je potrdila avstroogrska cesarica Marija Terezija. Naredba je stopila v veljavo 6. 12. 1774. S se tem na našem ozemlju prvič uvedena splošna šolska obveznost za vse otroke stare od šest do dvanajst let in sicer tako za dečke kot za deklice. Čez sto let je bilo pismenih že 40%, čez naslednjih sto let je bilo pismenih že dobrih 60% prebivalcev na Slovenskem. Danes je v Republiki Sloveniji nepismenih manj kot 0,5 % prebivalcev starejših od 10 let. 

Mednarodni dan pismenosti je Generalna skupščina OZN razglasila na svojem 14. zasedanju Generalne konference Unesca, 26. oktobra 1966 in ga od takrat praznujemo vsakega 8. septembra.

Vsi jeziki sveta

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)