Načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki bodo praviloma pred sejami sveta staršev.

RODITELJSKI SESTANKI:

1. sestanek: september 2017

2. sestanek: februar 2018

3. sestanek: april/maj 2018

(* Točne ure in datume za posamezne razrede boste prejeli naknadno na vabilih.)

Na uvodnih roditeljskih sestankih bomo predstavili novosti v novem šolskem letu. Na sestankih bodo sodelovali razredniki, ostali učitelji, šolski psiholog in še kdo – odvisno od vsebine in problematike, ki jo boste obravnavali. Na februarskem bodo razredniki predstavili učno-vzgojne rezultate v oddelku v 1. ocenjevalnem obdobju.

V januarju 2018 bomo organizirali predavanje za starše: Anja BAŠ-Motnje hranjenja (vabilo boste prejeli preko svojega otroka).

(Skupno 135 obiskov, današnjih obiskov 1)