Jutranje varstvo poteka od 6.10 do 8.10 ure.

Podaljšano bivanje je od 12.00 do 16.10 ure.

Dežurno varstvo je organizirano do 17.00.

jutranje varstvo se po zakonu lahko vključijo učenci 1. razreda in vozači, v oddelke podaljšanega bivanja pa učenci od 1. do 5. razreda.

Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence od 2. do 3. razreda, ki ga kot nadstandard pokriva MOL. V kolikor v šolskem letu 2020/21 ta sredstva s strani MOL-a ne bodo zagotovljena, bo izvajanje programa jutranjega varstva za te učence potrebno sofinancirati s strani staršev, o čemer vas bomo naknadno obvestili.

Do 7.30 je jutranje varstvo za vse prijavljene učence v prizidku šole od 7.30 dalje pa je za učence vozače, od 4. razreda dalje, varstvo organizirano v glavni stavbi.

V jutranje varstvo vozačev so vključeni vsi učenci, ki prihajajo v šolo  z organiziranim šolskim prevozom, v času od 7.15 do 7.55.

V skladu z zakonom o cestnem prometu morajo učence  1. razreda  spremljati v šolo in iz šole odrasle osebe, ali brat oz. sestra starejša od 10 let, razen če je s pisnim potrdilom staršev dogovorjeno drugače (kar velja le za območje umirjenega prometa).

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev (obrazec ni predpisan).

Prijavnice za jutranje varstvo in podaljšano bivanje za šolsko leto 2020/21 odprete s klikom na spodnji povezavi. Prav tako jih najdete pod Obrazci (zavihek Za starše in učence) na obstoječi spletni strani.

Prosimo vas, da izpolnjene prijavnice oddate na elektronski naslov šole ali elektronski naslov pomočnika ravnateljice ali po navadni pošti, do 15. 5. 2020.

WritemOBRAZEC – Prijavnica za jutranje varstvo vozačev 2021-22

WritemOBRAZEC – Prijavnica na podaljšano bivanje od 2.-5. razreda 2021-22

(Skupno 809 obiskov, današnjih obiskov 1)