1. O TEKMOVANJIH

Na šoli v okviru pouka in izven njega potekajo različna tekmovanja.

Športna tekmovanja so organizirana na nivoju šole, občine/regije in na nivoju države. Organizirajo jih različne športne zveze, oddelek za šport na MOL-u in športni aktivi na šolah, odvisno od nivoja tekmovanja.

Tekmovanja iz znanja so šolska, regijska in državna. Organizirajo jih ZRSŠ, ZOTKS, DMFA, različna društva in posamezne šole.

Seznam tekmovanj, ki se jih bo šola udeležila so objavljena v Letnem delovnem načrtu šole za tekoče šolsko leto. Lahko pa se šola tudi med letom odloči za novo tekmovanje in o tem poroča v Letnem poročilu za preteklo šolsko leto.

2. PRIJAVE NA TEKMOVANJA

Na tekmovanja učence prijavi šola. Učenci, ki imajo status športnika so se dolžni udeležiti športnih tekmovanj, na katere jih prijavi učitelj športa.

Na šolska tekmovanja iz znanja se prijavijo učenci sami oziroma na pobudo učitelja.

Na tekmovanja višjega nivoja pa se uvrstijo glede na uvrstitev na šolskem tekmovanju.

Če so tekmovanja množična in sodeluje več učencev naše šole (npr. atletsko tekmovanje), za prevoz poskrbi šola, če je število udeležencev manjše (npr. nogometne tekme) pa za to poskrbijo trenerji športnih klubov ali starši.

Prijavnino za tista tekmovanja, ki jo zaračunavajo, plačajo starši. O tem predhodno dobijo obvestilo koordinatorja tekmovanja na šoli.

3. PRIPRAVA NA TEKMOVANJA

Na športna tekmovanja se učenci pripravljajo v okviru pouka športa in interesnih dejavnosti na šoli, pa tudi v okviru športnih klubov, kjer trenirajo.

Na tekmovanja iz znanja pa se praviloma pripravljajo v okviru rednega pouka in samostojno doma.

Če na šoli poteka interesna dejavnost s tega področja, lahko priprave na tekmovanja potekajo tudi v okviru lete.

Učitelji, ki imajo dodatni pouk ali ure namenjene nadarjenim učencem, pa lahko pred tekmovanji tudi v okviru teh dejavnosti izvajajo priprave na tekmovanja.

4. OBVEZNOSTI

Šole:

  • objavi seznam tekmovanj v Letnem delovnem načrtu šole
  • obvesti učence o datumih, kraji in načinu prijave
  • prijavi učence na tekmovanje
  • vodi evidenco prijavah in doseženih rezultatih
  • obvesti učence o prevozu in spremstvu na tekmovanja, kjer sodeluje malo učencev
  • organizira prevoz in spremstva na množična tekmovanja

Učencev/staršev:

  • prijava na tekmovanje, plačilo prijavnine, priprava na tekmovanje
  • pomoč pri organizaciji prevozov in spremstev na tekmovanja, kjer sodeluje malo učencev
  • primerno in odgovorno vedenje na samih tekmovanjih.

Dokument je potrdil učiteljski zbor na sestanku 16. 2. 2017.

Z dokumentom je bil seznanjen Svet staršev na redni seji 20. 20. 2017.

Simona Kralj, ravnateljica

TEKMOVANJA NA ŠOLI

LETNI DELOVNI NAČRT

(Skupno 796 obiskov, današnjih obiskov 1)