1.      Skrbeli bomo za lep in pravilen učni jezik. Spodbujali bomo branje preko različnih projektov, pa tudi v okviru pouka in različnih drugih dejavnosti.

2.      Pozornost bomo namenjali delu z nadarjenimi, in sicer tako odkrivanju kot evidentiranju nadarjenih učencev, predvsem pa bomo zanje organizirali različne dejavnosti, v okviru katerih bodo svojo nadarjenost lahko še bolj razvijali. Želimo si povečati število raziskovalnih nalog. V letošnjem šolskem letu smo povečali število interesnih dejavnosti, njihovo izvajanje pa premaknili v čas podaljšanega bivanja, zato načrtujemo, da se bo vanje vključilo tudi večje število učencev.

3.      S podrobno analizo želimo obdržati uspeh na NPZ-ju iz matematike, ki se je v lanskem letu dvignil nad slovensko povprečje.

4.      Zagotoviti želimo 100 % prehodnost učencev v višji razred, kar bomo dosegli s sprotnim poročanjem o učnih težavah učencev in načrtovanjem ukrepov za izboljšanje. Dogovorili smo se za vsakomesečne pedagoške konference, ki bodo namenjene razgovorom o posameznih učencih, tako o uspešnih kot o tistih s težavami.

5.      Veliko pozornosti bomo namenili strokovnemu izpopolnjevanju vseh delavcev na šoli. Želimo si, da bi čim več delavcev napredovalo v višje strokovne nazive, čeprav utegne zamrznitev napredovanj to onemogočiti.

6.      Naša šola je Unesco šola, zato se bomo še naprej zavzemali in uresničevali temeljne usmeritve Unesca, ki so: okoljski problemi, svetovni problemi, človekove pravice in interkulturno učenje, vzgoja za mir in nenasilje. V počastitev dneva človekovih pravic bomo 8. decembra organizirali srečanje ASPnet Unesco šol Slovenije v ljubljanskem Koloseju.

7.      Poudariti želimo vlogo razrednika, ki predstavlja vez med šolo, učenci in starši, zato smo s soglasjem sveta staršev in sveta šole že v lanskem šolskem letu učencem od 4. do 9. razreda podaljšali razredno uro na 45 minut in jo vključili v urnik posameznega oddelka. Tudi v letošnjem šolskem letu smo razrednikom od 6. do 9. razreda v pomoč določili sorazrednike.

8.      Želimo, da se učenci zdravo prehranjujejo, zato smo lanski 25-minutni glavni odmor razdelili v dva 15-minutna. Prvi je namenjen samo malici, drugi pa rekreaciji. Letos smo se prijavili tudi v projekt MŠŠ »Shema šolskega sadja« v okviru katere bomo enkrat tedensko v času rekreativnega odmora vsem učencem razdelili sadje slovenskih kmetovalcev in sadjarjev.

9.      Pričakujemo tudi povečanje obiska govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Želimo si tudi, da bi se starši v čim večjem številu vključevali v šolske projekte.

Da bi delavci šole sebi in učencem olajšali pot do ciljev, ki smo si jih zastavili, bomo med seboj izmenjavali pozitivne izkušnje – na hospitacijah, v šolskih strokovnih aktivih, predavanjih, študijskih srečanjih in delavnicah.

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)