Mokrišča so poseben ekosistem, to so območja, ki imajo tla vsaj del časa namočena z navadno vodo ali s slano vodo, so na zemeljskem površju ali pod površjem – podzemeljska mokrišča. Najdaljše podzemno mokrišče v Evropi so Škocjanske jame (te so že od leta 1986 vpisane na UNESCO-ov seznam svetovne dediščine), ki so od leta 1999 vpisane še v seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije. To je prva svetovna medvladna pogodba o ohranjanju in trajnostni rabi naravnih dobrin, ki je bila podpisana na današnji dan, 2. februarja, 1971 v mestu Ramsar v Iranu. Namen konvencije je ohranjanje in varovanje mokrišč na nacionalni ravni z mednarodnim sodelovanjem, saj so mokrišča med pomembnejšimi in istočasno med najbolj ogroženimi ekosistemi v okolju.

Mokrišča so po večini naravna, ustvarila so se sama, lahko pa jih je ustvaril človek z namenom izkoriščanja narave, te imenujemo antropogena mokrišča, na primer soline za pridobivanje soli, v kraškem svetu, kjer je zelo malo površinske vode, pa so si ljudje ustvarjali kali ali lokve.

Slovenija je zelo bogata z mokrišči, prepoznanih je 3500 mokrišč. Vsako mokrišče je pomemno, četudi le vodna luža sredi gozda, ki se zadržuje dlje časa, da se lahko odvije ves razmnožitveni cikel.

Mokrišča v naravi delujejo kot zadrževalniki vode. Strokovnjaki pripisujejo mokriščem veliko pomembnost tudi za ljudi:  ob velikih padavinah delujejo kot zadrževalniki velike količine vode za dalj časa in voda s tega območja počasi, kontrolirano odteka v nižje ležeča vodotoke, tako preprečuje, da bi nastajale velike poplave, zadržuje se tudi višji nivo podtalne vode, ki preprečujejo suše. Mokrišča so kot ledvica narave; voda, ki preko mokrišč odteka v podtalnico, se v mokriščih prečisti.

Mokrišča so prvenstveno življenjski prostori za živali in rastline, ki so odvisna od njih, pomembna so za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar je tudi tema letošnjega svetovnega dneva mokrišč.

Fotografijo mokrišča v Škocjanskem zatoku je ustvarila kolesarska mega popotnica Manca Korelc, ki si je zadala prekolesariti in dokumentirati vsa jezera in jezerca po vsej Sloveniji, tudi tista, ki (še) niso vrisana v zemljevidu Slovenije.

Arhiv novičk Na današnji dan…

(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)