nas vsakega 21. marca opomne, da so gozdovi domovanja 80 odstotkov vseh kopenskih živalskih in rastlinskih vrst, poldruga milijarda ljudi, vključno z več kot dva tisoč ovtohtonimi prebivalci, je od gozdov neposredno odvisna, gozdovi jim nudijo vsa sredstva za preživetje: hrano, zavetje, gorivo in zdravila. Gozd je sklenjen sestoj visokoraslega drevja in podrasti, ki različno na gosto, vendar sklenjeno porašča pokrajino. Bogastvo gozda je življenje, ki ga gozd ustvarja. Tvorijo ga mikroorganizmi v prsti, ki pripomorejo h kroženju snovi, gljive, zeli, drevesa. Gozd je dom mnogim drobnim in večjim živalim, pticam v drevesnih krošnjah in divjadi.

Gozdovi pokrivajo eno tretjino Zemljine kopenske površine in opravljajo življensko pomemno funkcijo za ves svet: zadržuje vodo, slabi moč vetra, preprečuje erozijo, vgrajuje ogljik, zboljšuje kakovost zraka in uravnava klimatske ekstreme.

V Sloveniji gozd pokriva skoraj 60% površine, spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Najbolj gozdnata država na svetu je Surinam v Južni Ameriki, tam gozd prekriva okoli 90 odstotkov površine.

Žal je sečnja gozdov zelo intenzivna in če se bo tako nadaljevalo, bodo deževni gozdovi izginili z obličja Zemlje prej kot v stotih letih. Za posledico bodo uničeni mnogi habitati, drastično bo zmanjšana biotska raznovrstnost, ocenjuje se, da bo vsako leto v deževnih gozdovih izumrlo okoli šest tisoč vrst živih bitij. Neizprosno krčenje gozdov narekuje intenzivno poljedeljstvo, zlasti za pridelovanje soje, plamovih dreves, kakavovcev in za ustvarjanje prostora za ogromozanske farme govedoreje ter novih naselij. Ogromno dreves se kljub elektronizaciji poseka za izdelavo papirja. V Sloveniji je poraba papirja na osebo od leta 2013 narastla za več kot 60%, danes v Sloveniji porabimo letno skoraj četrt tone papirja na prebivalca, kar krepko presega svetovno in Evropsko povprečje. Res je, da recikliramo 80% papirja; reciklirnih krogov je le 5 do 7.

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca leta 2012 razglasila za mednarodni dan gozdov. Letošnja tema mednarodnega dneva gozdov je “Obnova gozdov: pot do okrevanja in dobrega počutja.”

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)