V nadaljevanju vam posredujem prošnjo za sodelovanje v anketi.

Nacionalna evalvacijska študija o poteku in posledicah izobraževanja na daljavo
Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj Na Vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje vaše šole v NEODVISNI NACIONALNI evalvacijski študiji z naslovom »Ugotavljanje poteka in posledic izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na osnovnošolski in srednješolski ravni izobraževanja«. S evalvacijsko študijo na tem področju želimo ugotoviti učinke izobraževanja na daljavo, tako na učnem (doseganje učnih ciljev in standardov znanja) kot tudi socialno-čustvenem doživljanju in odzivu vseh učenk in učencev ter dijakinj in dijakov, še posebej bomo pozorni na položaj najbolj ranljivih skupin učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Prav tako nas zanimajo tudi učinki izobraževanja na daljavo na starše in strokovne delavke in delavce v šolstvu ter na ravnateljice in ravnatelje šol, tako s pedagoškega kot tudi socialno-čustvenega vidika in organizacijskega vidika. Za izpolnjevanje posameznega spletnega vprašalnika je predviden čas približno 10 minut. Nacionalna evalvacijska študija je usmerjena v iskanje pozitivnih učinkov in posledic izobraževanja na daljavo, s ciljem krepitve vseh deležnikov (otrok, staršev, strokovnih delavcev) v vzgoji in izobraževanju. S sodelovanjem v raziskavi bo vaša šola pomembno prispevala k razumevanju učinkov in poteka izobraževanja na daljavo v osnovnih in srednjih šolah ter s predlogi prispevala k snovanju smernic za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v kriznih situacijah. Evalvacijska študija poteka pod okriljem doktorske disertacije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in raziskovalne skupine oblikovane za ta namen. Vljudno Vas vabimo k izpolnitvi spletnega vprašalnika in tvornemu sodelovanju v nacionalni evalvacijski študiji. Prosimo Vas, če lahko za namen kakovostne izpeljave omenjene študije, na Vaši šoli določite osebo (koordinatorko/-ja), ki bo vsem deležnikom (učenkam/-cem, dijakinjam/-om, staršem ter strokovnim delavkam/-cem) posredovala povezavo do spletnega vprašalnika. Povezave do spletnih vprašalnikov VPRAŠALNIK ZA UČENCE 2. in 3. TRIADE/DIJAKE https://1ka.arnes.si/ucenciindijaki VPRAŠALNIK ZA STARŠE https://1ka.arnes.si/starsi VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE IN VODSTVENE DELAVCE ŠOL https://1ka.arnes.si/strokovnidelavcisol Študija poteka pod okriljem doktorske disertacije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in raziskovalne skupine oblikovane v ta namen. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije smo Vam na voljo na alen.kofol@guest.arnes.si Alen Kofol, prof. def., doktorski študent na UP PEF
(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)